SILIKONOVÉ FASÁDNÍ BARVY - Barvylakyvalek

Menu
Přejít na obsah

SILIKONOVÉ FASÁDNÍ BARVY

MIKRAL SILIKON
Het
MIKRAL SILIKON
Fasádní silikonová hladká barva.
Fasádní barva se silikonem s vysokou vodoodpudivostí a nízkou špinivostí. Pro dlouhodobou ochranu omítek. K venkovním nátěrům vápenných, vápenocementových a břízolitových omítek, polymerních omítek, zdiva, k dekoračním nátěrům svislých betonových konstrukcí apod. K nátěrům fasád s nároky na nízkou nasákavost a špinivost. Barva je vhodná pro nátěry nových i starých minerálních omítek, pro obnovovací nátěry akrylátových fasádních barev, pro sjednocující nebo obnovovací nátěry kontaktních  zateplovacích systémů apod.
MIKRAL RENOVO ACTIVE

Fasádní silikonová barva s výztužnými mikrovlákny ošetřená biocidním přípravkem proti plísním a řasám.
Fasádní silikonová barva pro dlouhodobou ochranu nové i renovaci staré fasády, na mikrotrhlinky i na plísně.
K nátěrům minerálních podkladů (vápenných, vápenocementových, štukových, břízolitových omítek, zdiva, betonových panelů, monolitů apod.) a omítek či nátěrů pojených akrylátovým či silikonovým pojivem. Vhodná také k renovaci starých fasád a kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Barva obsahuje výztužná mikrovlákna umožňující přemostění nedynamických vlasových trhlinek v podkladu (max. 0,3 mm). Barva je ošetřena biocidním přípravkem a její nátěrový film je tak oproti běžným fasádním barvám lépe chráněn proti plísním a řasám.
NA PLÍSNĚ A ŘASY:
V případě přetírání plísní nebo řasou napadeného povrchu je nejprve nutné jejich usmrcení a mechanické odstranění jejich zbytků. Plíseň se na napadených plochách za sucha nesmí odstraňovat, aby nedošlo ke vdechování zdraví škodlivých výtrusů a kontaminaci okolí. Napadená místa se namočí biocidním přípravkem LIKVISAN a plíseň se opatrně odstraní např. špachtlí. Odstranění plísní je nutné provádět do maximální hloubky. Na obnažený podklad se opět aplikuje přípravek LIKVISAN dle jeho návodu k použití.
Het UP - Grund
UP - GRUND
Univerzální pigmentovaný penetrační přípravek.
Tónovatelná penetrace vhodná na fasády a velmi hladké nebo méně savé podklady.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
Základní nátěr před aplikací disperzních akrylátových, vinylových, siloxanových a silikonových barev, tmelů, na stěrkové vrstvy pod tenkovrstvé akrylátové a silikonové omítkoviny u zateplovacích systémů, na sádrokarton, sádrovláknité desky, sádrové stěrky a jiné savé podklady. UP-GRUND podklad zpevní, sjednotí jeho různou nasákavost, výrazně zvýší přídržnost a krycí schopnost vrchních vrstev.
Weathershield Silicon Plus
Dulux trade
Dulux Trade Weathershield Silicon Plus je prémiová exteriérová fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice. Je výjimečně prodyšná pro vodní páry a CO2, mikroporézní a vodoodpudivá, chrání proti povětrnosti a škodlivému ovzduší. Zůstává dlouhodobě čistá a odolává UV záření. Navíc obsahuje přísadu (0,3% pyrithionu zinku), nátěr je odolnější proti růstu řas a mechů a napomáhá dlouhé životnosti nátěru. Vysychá bez vnitřního pnutí, což zaručuje skvělou přilnavost k podkladu. Barva je vhodná na minerální omítky, zdivo, vápenec, zateplovací systémy, staré silikátové nátěry a omítky, na disperzní barvy a umělé omítky.  
Barvy Laky Erbenova 46 Jihlava tel: 567 309 035 - 607 089 287
Váš dodavatel v sortimentu barvy, laky, malby a nátěry.
Návrat na obsah